Martina Badal

Martina Badal is a Director at the Nyangumarta Karajarri Aboriginal Corporation. Martina Badal is also a Nyangumarta representative on the Nyangumarta-Karajarri PBC.